Skip to main content

Biblická súťaž

Dňa 19. marca 2024 sa v priestoroch Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove konalo okresné kolo Biblickej súťaže pre žiakov 1. – 4. ročníka. Našu školu v oboch kategóriách úspešne reprezentovali tieto žiačky:

kategória A (1. – 2. ročník):

Adela P. 2. A, Janka S. 2. B, Klára K. 2. C – 1. miesto

kategória B (3. – 4. ročník):

Barbora V. 3. D, Alexandra B. 4. B, Kristína F. 4. D – 2. miesto.

Súťažiacim ešte raz blahoželáme a prajeme odvážne kráčanie podľa Božieho slova v živote i úspešnú reprezentáciu na krajskom kole v Košiciach.

                                                                                                       Mgr. Iveta Dutková, sr. Pavla OSBM