Skip to main content

Biblická olympiáda gréckokatolíckeho náboženstva

V priestoroch Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove dňa 21. marca 2024 sa konalo okresné kolo Biblickej olympiády pre žiakov 5. – 9. ročníka gréckokatolíckeho náboženstva. Predmetom olympiády boli knihy Starého i Nového zákona: kniha Genezis 12. – 36. kap., kniha proroka Daniela 1. – 6. a 13. kap., Žalm 27 a Evanjelium podľa sv. Jána. Ich spoločnou témou bolo: Vytrvať vo viere. Našu školu úspešne reprezentovali Adam S. zo 6. C, Jakub R. a Rastislav Š. z 8. B a osadili 3. miesto.

Chlapcom blahoželáme a prajeme im, aby príbehy, ktoré boli náplňou olympiády, im boli povzbudením a pomáhali im vytrvalo kráčať vo viere ich každodenného života.

                                                                                         Mgr. Iveta Dutková, sr. Pavla OSBM