Školský klub detí

Vitajte na stránke Školského klubu detí pri Základnej škole Komenského 1962/8.

Hlavným poslaním ŠKD je výchovno-vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania. Organizácia činností prebieha podľa výchovného programu.

Snažíme sa:

 • poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu,
 • vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie,
 • pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,
 • podporovať tvorivosť detí.

 

Prevádzka v ŠKD:    11:25 – 16:15  popoludňajšia činnosť

16:15 – 17:00 služba

 

V ŠKD máme 10 oddelení. Deťom sa venuje 9 kvalifikovaných vychovávateliek a 1 kvalifikovaný vychovávateľ.

Vedúcim vychovávateľom ŠKD je Bc. Daniel Čižmár

 

 1. Oddelenie – Liliana Halgašová - III.A, III.B
 2. Oddelenie – Monika Marečková - II.A, II.C
 3. Oddelenie - Katarína Princíková - I.C, I.D
 4. Oddelenie – Zdenka Čerňávková - II.B, II.C
 5. Oddelenie – Dana Bejdová - I.A, II.D
 6. Oddelenie - Valéria Gregová - III.A, III.D, IV.A, IV.D
 7. Oddelenie - Katarína Chálková - I.A, I.B
 8. Oddelenie – Bc. Daniel Čižmár - III.C, III.D
 9. Oddelenie – Erika Peter -  IV.C, IV.D
 10. Oddelenie – Martina Bodyová - IV.A, IV.B

 

Rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na  čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom klube detí

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.